Huurvoorwaarden

Algemeen

Indien u, hierna te noemen huurder, de vakantiewoning in Cielle huurt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze huur- en boekingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Boeken

Reserveren kan schriftelijk zowel als telefonisch. Bij boeking dient een kopie meegezonden te worden van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs.

Identiteitsbewijs wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen overhandigd op verzoek van de verzekering van het huis en op advies van de lokale overheid.

De boeking is geldig vanaf het moment, dat de huurder de huurovereenkomst ontvangt.

De verhuurder is gerechtigd de reservering, zonder opgaaf van redenen, teniet te doen, binnen 3 x 24 uur na ontvangst boekingsformulier of later om andere dringende (gewijzigde) omstandigheden. Een dergelijke annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Huurovereenkomst

Onmiddellijk na reservering ontvangt huurder een exemplaar van de huurovereenkomst. Binnen 3 dagen na ontvangst dient huurder de huurovereenkomst – voor akkoord ondertekend – aan verhuurder te retourneren. Bij ondertekening van de huurovereenkomst dienen zowel verhuurder als huurder zich te houden aan de bepalingen in de huurovereenkomst. Verhuurder kan in geval van overmacht de huurovereenkomst ontbinden. Dit zal gemeld worden binnen 7 dagen na de overmachtsituatie. Bij annulering door huurder blijft de huurder aansprakelijk voor de gehele huurprijs, tenzij door huurder (een) andere huurder(s) voor dezelfde periode worden gevonden en verhuurder hiermee akkoord is. Hiervoor worden administratiekosten door verhuurder in rekening gebracht. Huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

De huurperiode: weekhuur van vrijdag 15.30 uur tot vrijdag 12.00 uur;

weekendhuur van vrijdag 15.30 uur tot maandag 10.00 uur;

midweekhuur van maandag 13.00 uur tot vrijdag 12.00 uur;

 

Huurbedrag

Het in de huurovereenkomst genoemde bedrag is exclusief gebruiksafhankelijke kosten, die na afloop van de huurperiode in rekening worden gebracht zoals energiekosten, huisbrandolie, kosten voor gebruik telefoon, hout.

 

Betaling

Huurder dient zich te houden aan de volgende betalingstermijnen: Binnen 8 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst dient een aanbetaling van euro 100, – door verhuurder ontvangen te zijn. De totale huursom dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn betaald.

 

Huurder dient een borgsom van 200 euro te betalen, 14 dagen voor ingang huurdatum. Eventuele schade, de verbruikte energie en telefoon wordt verrekend met deze borgsom. De eindafrekening wordt gedaan tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de huurperiode. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dient binnen 8 dagen na ontvangst van de huurbevestiging 100% van de totale huursom + borgsom te worden betaald.

 

Gebruik van de woning, schade

Het huis wordt verhuurd aan één hoofdhuurder. De huurder kan zelf medebewoners uitnodigen. Voorwaarde is, dat deze medebewoners op het boekingsformulier zijn vermeld. Gegevens alle (mede)bewoners wordt gevraagd mochten zich calamiteiten voordoen en wij de (hulp)instanties moeten informeren wie er zich ik het huis kunnen bevinden. De huurder en de medebewoners van de vakantiewoning dienen deze met de nodige goede zorg te gebruiken. Ook is het aan huurder en zijn medebewoners niet toegestaan overlast aan de omgeving te veroorzaken. Indien huurders en/of medebewoners zich niet gedragen in de geest van deze huurovereenkomst, dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen, dat de huurder en zijn medebewoners de vakantiewoning verlaten. Een dergelijke maatregel wordt genomen, nadat verhuurder huurder en/of zijn medebewoners gemaand heeft zich aan de goede zorgtaak te houden.

 

Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst voortijdig teniet wordt gedaan kan huurder geen aanspraak maken op restitutie van het betaalde huurbedrag. Huurder verplicht zich alle door hem, of door zijn medebewoners, aangerichte schade aan en/of in de vakantiewoning, of van de inventaris, onmiddellijk aan de verhuurder telefonisch te melden en schriftelijk te bevestigen. De schade kan uitsluitend in overleg met verhuurder worden hersteld. Voor schade is hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk. Schade (zoals hierboven bedoelt), welke door verhuurder na vertrek van huurder wordt geconstateerd, wordt bij huurder alsnog in rekening gebracht en verhoogd worden met minimaal € 46 administratiekosten. Dit zal verrekend worden met de borgsom. De huurder verplicht zich de aan de schade verbonden kosten terstond te betalen.

 

Open vuur, tenten en caravans zijn op het terrein niet toegestaan. gebruik internet (tevens digitale tv): code voor gebruik wordt verstrekt met de informatieset. Het is niet toegestaan kabels te verwijderen of uit de apparatuur te halen. Barbecue alleen in gras; niet op de terrassen of onder afdak. Geen etenswaren plaatsen op de blauwstenen vensterbanken. Zwembad mag alleen worden gebruikt met de overkapping er over heen. Kap mag niet worden weggeschoven. Houdt rekening met de buren bij gebruik zwembad en voorkom geluidsoverlast. De vijver is door ons omheind om kleine kinderen te beschermen. Huurder dient er op toe te zien dat deze omheining niet wordt beschadigd door bijvoorbeeld er over heen te klimmen.

 

Gebruik apparatuur, eindschoonmaak, brandverzekering en energiegebruik

Huurder ontvangt hetzij per e-mail, hetzij per post (1 week voor huuraanvang) een informatieve samenvatting van gebruiksaanwijzingen met betrekking tot de woning en de apparatuur. De sleutel van (alle) buitendeuren bevindt zich in de sleutelkluis, links naast de voordeur. Code ontvangt u samen met de informatieset. In de huizen is een inventarislijst aanwezig.

Bij aanvang van de verhuurperiode dient huurder een overzicht in te vullen van de meterstanden van huisbrandolie en elektriciteit bij aankomst in het huis. Bij vertrek wordt van huurder ook de eindmeterstanden van huisbrandolie, elektriciteit, gebruik telefoon, hoeveelheid bakken hout, etc. verlangd. Let op : indien door u geen meterstanden worden genoteerd, zullen wij een schatting moeten maken van de verbruikte energie.

 

Aan de hand hiervan wordt een eindafrekening afhankelijk van het gebruik opgemaakt. De kosten hiervan worden verrekend met de borgsom. Prijswijzigingen huisbrandolie, toeristenbelasting, hout voor de houtkachel en elektriciteit zijn voorbehouden. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juiste meterstanden op te geven. Indien deze afwijken van de gegevens van de verhuurder wordt voor de afrekening een schatting van het verbruik gemaakt.

 

Eindschoonmaak wordt gedaan. Vertrek uit de vakantiewoning is daarom om 12.00 uur op vrijdag, of om 10.00 uur op maandagochtend. Voor de eindschoonmaak is een vast bedrag afgesproken, uitgaande van het aantal uren die nodig zijn zoals wij die gemiddeld inschatten. Daarom dient huurder zelf huis zodanig achter te laten dat schoonmaak geen extra uren nodig heeft voor de eindschoonmaak of de vuilnis. Deze zullen bij huurder in rekening worden gebracht: 1 uur extra is 17,50 euro, 2 uur extra is 36,00 euro. Let ook op vuilnis te scheiden zoals beschreven in de informatie set.

 

Door verhuurder worden gemeentelijke vuilniszakken verstrekt. Alleen deze mogen worden gebruikt voor indienen vuilnis. (zie beschrijving in de informatieset). Mocht u niet genoeg hebben aan de verstrekte vuilniszakken kunt u die eventueel aanschaffen bij de SPAR in La Roche-en-Ardenne.

Voor eventuele schade, ontstaan door brand met als oorzaken gebruik houtkachel, roken of ander vuur,

wordt huurder volledig voor aansprakelijk gesteld. De houtkachel niet uitzuigen met de stofzuiger.

 

 

Linnengoed

Huurder zorgt zelf voor het benodigde linnengoed. Eventueel kan bedlinnen worden verstrekt door verhuurder. Prijzen staan op de website.

 

Huisdieren

Niet toegestaan.

 

Roken

Niet toegestaan in de woning. Sigarettenpeuken is restafval en daarom ook in afvalzak voor restafval.

 

Fitnessruimte, Zwembad, Sauna

De ruimtes zijn bij niet gebruik afgesloten.

Zwembadoverkapping mag nimmer worden verschoven. Openen via schuifdeur.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Het is niet toegestaan etenswaren mee te nemen in zwembad, fitnessruimte of sauna.

Sauna dient gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik niet te veel water, matig gebruik is voldoende. Gebruik alleen met handdoek toegestaan. Geen water achterlaten in sauna-emmer na gebruik.

Gebruiker is bekend met gebruik zonnebank en de waarschuwingen daaromtrent. Hij/zij is zelf verantwoordelijkheid voor de toepassing. Verhuurder accepteert geen schadevergoeding bij verkeerd of te lang gebruik. Gebruik is uitsluitend toegestaan met handdoek en de zonnebank dient na gebruik te worden gereinigd.

 

Klachten, vergoeding ten gunste van huurder

Eventuele klachten met betrekking tot de woning, zodra ze zijn geconstateerd, dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder en schriftelijk bevestigd. Verhuurder verplicht zich in overleg met huurder de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. geluidoverlast is niet toegestaan (bij melding dient huurder onmiddellijk hiermee te stoppen) Maximale aansprakelijkheid van de verhuurder is de betaalde huur. Geen schadevergoedingen zullen worden betaald wegens bederf van vakantievreugde.

 

Aansprakelijkheid

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke de huurder en zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantiewoning. Bij klachten is de maximum aansprakelijkheid van de verhuurder de ontvangen huursom, exclusief overige kosten.